אוסיו קסריה - חברה לפיתוח ציוד רפואי

נדרשנו מהלקוח להרחיב את החדר הנקי לפי תוכנית ביצוע שהיינו שותפים לה. העבודה בוצעה בזמן קצוב , כשהחברה ממשיכה את הפעילות שלה.
כל פעולות תוכננה להתבצע לפעמים ברמה של דקות בודדות לפעילות, כדי לאפשר ללקוח המשך פעילות תקין.
הפרוייקט בוצע בהצלחה יתרה לשביעות רצון הלקוח (ראו המלצה בדף הממליצים)