שולחנות שקילה

שולחנות במשקל כבד נשועדו למנוע תנודות או רעידות בזמן שקילה של מוצרים או חומרים בגרמים בודדים.
השולחנות מיוצרים משלדת מתכת צבועה בתנור או נירוסטה  כשהטופ זה פלטת שיש כבדה במיוחד .