מקלחות חירום

כשמם כן הם ,מותקנים לרוב בקרבת מקומות מועדים לפגיעה מכימכלים שקיימים בתהליכי יצור שונים.
המקלחות לחדרים נקיים מיוצרים מנירוסטה כדי לשמור על סטריליות ורמות נקיון תואמות לאזורי היצור הנקיים.
כל חיבורי המים בתוך החדר הנקי מיוצרים גם מינרוסטה