חופות תבל – או פרוייקט חלל

החופות הותקנו בתוך כיתות לימוד בבתי ספר שונים בארץ, בתי ספר שנבחרו בקפידה.
פרוייקט החלל נועד להכשיר תלמידים לפיתוח מוצרים שיבדקו בחלל.
פרוייקט מבורך שאנו שותפים לו בגאווה.